Search This Blog

July 14, 2005

ஹைக்கூ-2

சுவைத்தும் கசந்தது...
அவள் கொடுத்த
அல்வா !!!

9 comments:

Dharumi said...

சுவைத்தும் கசந்தது...
அவள் கொடுத்தது
அல்வா

Agent 8860336 ஞான்ஸ் said...

சுவைத்தும் கசந்தது...
ஹூம்...
அவள் கொடுத்தது
அல்வா அல்லவோ!

-ஞானபீடம்.

vishytheking said...

அவளுக்குக் கசந்தது
அல்வா இல்லை
நான்

Mohan said...

ம்.ம்...ஹைக்கூ போட்டி ஆரம்பிக்கலாம் போல இருக்கே..எல்லாரும் பூந்து விளையாடரீங்க..
நன்றி தருமி,ஞானபீடம்,தேசிங்கு.....

வெங்கி / Venki said...

அவள்
இனித்ததும்,
கசந்தது
அல்வா

Anonymous said...

Hot News From The Automotive Lending Industry!!

+++++++++Current Profile+++++++++
InterFinancial Holdings, Corp (IFLH)
Current Price $0.036
+++++++++++++++++++++++++++++

Is this an undiscovered gem priced to go higher!!
Please read the following Announcement in its Entirety and Consider the Possibilities�
Watch this One to Trade!

IFLH announces Senator David Cain has joined its Board of Directors!!

IFLH volume trading is beginning to surge with landslide Announcement. The value of this
stock appears poised for growth! This one should not remain on the ground floor for long.

BREAKING NEWS!!
InterFinancial Holdings, Corp. (OTC Pink Sheets: IFLH - News) announced that they have added
David Cain to their board of directors. David Cain is currently the Chairman of the advisory
board to TTI (Texas Transportation Institute). Senator Cain represented Senate District 2 for
eight years in the Texas Senate and Chaired the Senate State Affairs Subcommittee on
Transportation and served nine terms in the Texas House of Representatives for District 107.

During his twelve years as Chairman of the House Committee on Transportation, Senator Cain�s
efforts on behalf of the people of Texas have been widely recognized. He was named to Texas
Monthly Magazine�s list of Ten Best Legislators, the Dallas Morning News said he was one of
the outstanding legislators of the 73rd session, and the Texas Department of Transportation
awarded him the Russell H. Perry Award in 1995 for his efforts to gain public awareness of
the need for and benefits of transportation facilities in the State of Texas.

Jeffrey C. Bruteyn, Managing Director, stated, We at InterFinancial are proud to have such a
widely recognized Senator join our board and oversee out automotive lending division. His
affiliations and connections to the automotive industry will be invaluable to our company.
Senator Cain will be instrumental in expediting our approval to use a government issued Seller
Finance License.

Seller Finance Licenses are very difficult to obtain and are usually reserved for the Big Boys
with heavy lobbyists. These licenses are highly coveted because it allows the finance company
to collect the entire down payment, instead of paying a portion of it to the taxing authority.
This dramatically helps a finance company�s bottom line if the buyer defaults on the loan.

With the new GPS tracking systems being installed on every car to dramatically improve
repossessions and with Senator Cain on the Board of Directors, InterFinancial Holdings
is ready to take their business to the next level.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little known Companies
That Explode onto Investor�s Radar Screens. This stock will not be a Secret for long.
Then You May Feel the Desire to Act Right Now! And Please Watch This One Trade!!
GO IFLH!

All statements made are our express opinion only and should be treated as such. We may own,
take position and sell any securities mentioned at any time. Any statements that express or
involve discussions with respect to predictions, goals, expectations, beliefs, plans,
projections, objectives, assumptions or future events or performance are not statements of
historical fact and may be "forward looking statements." Forward looking statements are based
on expectations, estimates and projections at the time the statements are made that involve a
number of risks and uncertainties which could cause actual results or events to differ materially
from those presently anticipated. This newsletter was paid four thousand dollars from a party
(IR Marketing). Forward looking statements in this action may be identified through the use of
words such as: "projects", "foresee", "expects". in compliance with Section 17(.b), we disclose
the holding of IF LH shares prior to the publication of this report. Be aware of an inherent
conflict of interest resulting from such holdings due to our intent to profit from the liquidation
of these shares. Shares may be sold at any time, even after positive statements have been made
regarding the above company. Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in
our statements and opinions. Readers of this publication are cautioned not to place undue reliance
on forward-looking statements, which are based on certain assumptions and expectations involving
various risks and uncertainties that could cause results to differ materially from those set forth
in the forward- looking statements. This is not solicitation to buy or sell stocks, this text is
for informational purpose only and you should seek professional advice from registered financial
advisor before you do anything related with buying or selling stocks, penny stocks are very high
risk and you can lose your entire investment.

krud2hqbs04xvia said...

Stock For Your Review - FCPG

Current Profile
Faceprint Global Solutions (FCPG)
Current Price $0.15

A U.S. based-company dedicated to the goal of
bringing effective security solutions to the marketplace.

With violent and white-collar terrorism on the rise,
companies are starving for innovative security solutions.


FCPG is set to bring hot new security solutions to
the industry, with currently over 40 governmental and
non-governmental contracts, being negotiated.


Please Review Exactly What this Company Does.

Why consider Faceprint Global Solutions (FCPG)?

Faceprint Global Solutions (FCPG) holds the exclusive
marketing rights from Keyvelop, to sell the world�s
leading encryption technology to be distributed directly
to the Healthcare industry in North America.

Faceprint Global Solutions has completed its biometric
software that recognizes facial features of individuals
entering and leaving through airports, ship yards, banks,
large buildings, etc.

FCPG acquired Montreal-based Apometrix Technologies,
which enhances the companies mission of being a
full-service provider to the multi-application smart
card industry. The North American market appears ready
for significant expansion of price-competitive, proven,
multi-application solutions on smart cards. Apometrix's
forecast of over 300 customers and sales of more than $50
million in North America over the next five years, appears
very realistic, according to company management.


Faceprint Global Solutions is currently in contract negotiations
with over 40 governmental agencies and businesses seeking to use
their encryption, biometric, and smart-card technologies.

Breaking News for Faceprint Global Solutions (FCPG)

Faceprint Global Solutions (FCPG) is pleased to announce that
IBM will now offer the world�s leading encryption software to
its major Healthcare clients in North America.


With FCPG owning the exclusive North American rights to distribute
the worlds leading encryption and transmission software developed by
Keyvelop, FCPG is poised to capture large volumes of sales generated
by customers currently using IBM�s software in the healthcare and other
industries.


�This is a very positive move for FCPG and for Keyvelop,� said FCPG
CEO Pierre Cote. �We are very happy about the decision to go with IBM.
This is a continuation of the progress made by everyone associated
with FCPG and its partners.�

Buell Duncan, IBM's general manager of ISV & Developer Relations commented,
�Collaborating with Keyvelop will ensure that we develop open solutions that
are easy to maintain and cost effective for our customers in the healthcare
and life sciences industry.�

Among other things, this new software technology which is currently
being used by a number of European healthcare companies, is used to
send any file, regardless of format or size. Encryption keys, evidence
of transmission integrity with fingerprint calculation, time-stamping
of all actions and status record updating, pre-checking sender and
receiver identities, validating file opening dates are part of Keyvelop features.

About FacePrint Global Solutions, Inc.

FCPG operates a business, which develops and delivers a variety of
technology solutions, including biometric software applications on
smart cards and other support mediums (apometric solutions). FCPG�s
products provide biometric solutions for identity authentication and a
host of smart card- and biometrics-related hardware peripherals and
software applications. Apometrix, FCPG�s wholly-owned subsidiary,
combines on-card or in-chip multi-application management solutions
with best-of-breed �in-card matching� biometrics. Keyvelop�s secure
digital envelope solution and Apometrix�s on-card biometrics work
together to produce the winning combination in the fields of security,
traceability and identity management.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little known
Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens. This sto,ck will
not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right Now!
And Please Watch This One Trade!

GO FCPG!

Disclaimer:
Information within this email contains "forward |ooking statements" within
the meaning of Section 27Aof the Securities Act of 1933 and Section 21B of
the Securities Exchange Act of 1934. Any statements that express or involve
discussions with respect to predictions, expectations, beliefs, plans,
projections, objectives, goals, assumptions or future events or performance
are not statements of historical fact and may be "forward |ooking statements".
"Forward |ooking statements" are based on expectations, estimates and projections
at the time the statements are made that involve a number of risks and uncertainties
which could cause actual results or events to differ materially from those presently
anticipated. We were paid a sum of three thousand USD to disseminate this information
from ir marketing. Forward loking statements in this action may be identified through
the use of words such as "projects", "foresee", "expects", "will", "anticipates",
"estimates", "believes", "understands" or that by statements indicating
certain actions "may", "could", or "might" occur. Risk factors include
general economic and business conditions, the ability to acquire and develop
specific projects, the ability to fund operations and changes in consumer and
business consumption habits and other factors over which the company has little
or no control. The publisher of this newsletter does not represent that the
information contained herein are true and correct.

யாழ்_அகத்தியன் said...

கொடுத்தது அவள்

கசந்தது அல்வா

Golden Moon said...

கசந்தாலும் இனிப்பு
அவள் கொடுத்த வேம்பூ